Visió de futur

Innovar per progressar

Per respondre a desafiaments estratègics i noves exigències del mercat, a Nufri ens hem proposat seguir el camí de la innovació. Any rere any, incrementem la nostra versatilitat, desenvolupem noves propostes i millorem l’oferta.

La nostra llarga experiència ens ha permès aconseguir un coneixement integral del sector, completat per trobades realitzades per experts al nostre laboratori o en col·laboració amb destacats centres d’investigació.

Per anticipar-nos a les futures necessitats i diversificar la nostra producció, els especialistes de Nufri també estudien els espais geogràfics on el cultiu de fruites i hortalisses donen el seu millor resultat.

Participem en diferents projectes en els nostres departaments d’R+D, fruita fresca i processats.

THE HOT CLIMATE PROGRAMME (HCP).
International genètic variety improvement programme involving fruit futur, the irta, and their new zealand partners, plant & food research, in response to the challenges posed by climate change. Nufri, com a partner de Fruit Futur, és membre i participa activament en el Hot Climate Program.

APPLEBIOME:
Microbiome amd genomic analysis in apple germplasm towards broadening genetic resources to breed for resilient varieties. Nufri com a partner.

AL-BARED DEVICE FOR AUTOMATIC IN FIELD FRUIT DETECTION AND SIZING (FRUITSALZ).
Nufri dona suport a aquest projecte.