Fruhph

Fruhph

Aplicació de les Ultra Altes Pressions per Homogeneïtzació en sucs de Fruita i vins per a la millora de la qualitat i la conservació sense additius.
“Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”
L’objectiu principal del projecte és el testat de la tecnologia UHPH com a tecnologia física no tèrmica per a l'estabilització de begudes d’origen vegetal com és el vi, els sucs i concentrats per tal de reduir l’ús de conservants i millorar les seves característiques organolèptiques.
No obstant, els sistemes actuals UHPH encara no s’han provat en totes les etapes possibles on aquesta tecnologia podria aplicar-se per solucionar diferents requeriments de les indústries vitivinícola i dels sucs i, per tant, és necessari realitzar proves en entorns reals.
Els objectius específics del projecte global són:

  1. Validar la tecnologia UHPH a la indústria de les begudes d’origen vegetal (sucs, concentrats i vi) i estudiar la vida útil de productes pasteuritzats i estèrils emmagatzemables a temperatura de refrigeració i ambient, respectivament.
  2. Avaluar i quantificar la millora en les característiques nutricionals i funcionals de les begudes obtingudes.
  3. Avaluar la millora en el perfil sensorial dels productes respecte a les tècniques de conservació actuals.
  4. Eliminar o reduir l’ús de conservants d’origen químic en l’elaboració de begudes d’origen vegetal, concretament els sucs, concentrats i vins.
  5. Creació de nous productes com vins joves disponibles tot l’any, incrementant el mercat dels mateixos.
  6. Millora de l’eficiència energètica de la indústria alimentària de begudes vegetals.
  7. Sensibilitzar les agències de normalització i regulació i els consumidors de vi sobre els beneficis d’UHPH com a mètode alternatiu per obtenir productes amb menys conservants.
  8. Generar sinèrgies entre diferents actors rellevants del sector de les begudes d’origen vegetal mitjançant un projecte col·laboratiu on es compartiran els resultats, millorant la competitivitat de totes les empreses i fent que l’impacte d’aquest projecte sigui tot el sector.

 

Membres:

Finançat per: